Normativa en tendals

Avantatges d’instal·lar un tendal el primer, demana permís a la Comunitat de Propietaris. La teva petició serà votada per tots ells i haurà de ser aprovada per votació unànime, és a dir, tots han de votar de manera favorable.

Pel que fa a el model, color i dimensions, també ha de ser sotmès a votació. No obstant això, en aquest cas, només es requereix la majoria simple de la Junta de Propietaris.

A més, depenent de si altera o no l’estètica de la façana, es pot donar el cas que es requereixi un permís especial de l’Ajuntament, a l’considerar-se una modificació de la façana i que pugui anar en contra de les normatives municipals.